Lekce němčiny metodou Berlitz

Naši unikátní výukovou metodu Berlitz® vyzkoušelo v praxi velké množství studentů po celém světě. Důvodů pro studium němčiny je mnoho, ať jsou to pracovní důvody nebo se chcete prostě německy naučit jen tak. Metoda Bertlitz® Vás nebude nudit a díky ní dosáhnete výsledků již v prvních dnech lekce němčiny.

Z čeho vychází metoda Berlitz®?

  • Na prvním místě jsou potřeby účastníků lekce němčiny

Na začátku lekce zjišťujeme, jaké jsou Vaše potřeby a cíle, v jakých situacích budete chtít němčinu používat a jaké jsou Vaše dosavadní znalosti tohoto jazyka. Lekce němčiny Vám tak ušijeme přímo na míru.

  • Cílem je mluvit a myslet v němčině

Díky neustálému používání němčiny a výuce rodilým mluvčím proniknete do němčiny velmi rychle. Německy se naučíte rychleji, než při dvojjazyčných lekcích němčiny.

  • Velkou část lekce strávíte mluvením

Základem každé lekce němčiny od jazykové školy Berlitz je rozhovor. To je osvědčený způsob, jak se rychle a bez překážek naučit německy.

  • Cílené lekce němčiny

Dostanete mnoho příležitostí k procvičování němčiny, tak abyste získali sebedůvěru potřebnou k používání němčiny v praxi.

  • Intuitivní gramatika

Nemáte rádi gramatická cvičení, nebojte se, těch si u nás moc neužijete. Naučíme Vás gramatiku používat správně, ale při aktivním mluvení, a to doslova „intuitivně“.

  • Lekce němčiny, co odpovídají přímo Vám

V lekcích němčiny používáme praktické orientační pomůcky. Zjistíme tak, co je pro Vás nejefektivnější na učení. Získáte od nás osobní výukovou strategii, která bude odpovídat Vašim potřebám, a také dostanete vhodné kurzové materiály. Ale nemyslete si, nedostanete nic zadarmo a jen tak Vám něco neodpustíme.
Do lekce němčiny se zapojíte podle své jazykové úrovně. Rychlí pokrok je tak zaručen. Jazyková škola Berlitz má deset úrovní, díky kterým jsme schopni přesně určit Váš jazykový potenciál.

Na základní škole se každý z nás učil jeden hlavní jazyk. Nejčastěji jím je angličtina nebo němčina. Jestliže cizí jazyk nepoužíváme aktivně, velmi rychle jej zapomínáme a nejsme schopni se v cizině domluvit.

Lekce němčiny pro děti

Lekce němčiny mohou navštěvovat již ti nejmenší. V tomto věku se děti učí přirozeně, snadno a lehce získávají základy cizího jazyka, učí se slovíčka a přijímají gramatické fráze. Nejmenší děti nemají klasické lekce němčiny, ale hrajeme si, zpíváme, procvičujeme říkanky atd., a to vše v němčině.

Základní a střední školy mají zcela odlišnou úroveň výuky. Úroveň je velmi neucelená, někde jazyk učí opravdu kvalitní kantoři nebo rodilí mluvčí, na jiném místě je výuka na nízké úrovni. I ten nejlepší učitel nemusí umět zázraky, jestliže má ve třídě 20 žáků s různou jazykovou úrovní.

I to je jeden z důvodů, proč navštěvovat lekce němčiny v naší jazykové škole Berlitz. Případně můžete své děti poslat na letní školu němčiny nebo jazykový tábor.

Lekce němčiny u dospělých

Pokud němčinu nebo jiný cizí jazyk nepoužíváte často, velmi rychle zapomenete velkou část svých znalostí. Mnoho společností vyžaduje na svých zaměstnancích, aby znali cizí jazyk, nejčastěji němčiny nebo angličtiny. Proto je dobré, když výuka cizího jazyka probíhá i po opuštění školních lavic.

Dospělí v jazykové škole naleznou řadu kurzů, ať individuální nebo skupinové. Některé společnosti podporují vzdělávání svých zaměstnanců, díky tomu probíhají lekce němčiny přímo na pracovišti. Jestliže tuto možnost nemáte, doporučujeme Vám, abyste si zajistili kurz cizího jazyka v některé z našich jazykových škol Berlitz, kde si můžete vybrat také on-line nebo telefonický kurz němčiny.